Projektové řízení eshopu

Máte produkt, víte, kdo je Váš ideální cílový zákazník, máte eshop.
Ale jak to teď celé zorganizovat a na nic nezapomenout…

Existuje hned několik pomocníků pro řízení chodu eshopu. Zadávání úkolů, organizace práce, určování priorit, a podobně.

Mezi nejznámější, jednoduchá a navíc i v plnohodnotné verzi zdarma patří Asana a Trello.

Je jich o mnoho víc a v Nástrojích je budeme průběžně přidávat. Nicméně nejde ani tak o samotné ovládání jednotlivých programů, jako spíš o celkovém zamyšlení se nad tím, jak řízení projektu uchopit.

Tipy, jak se dá organizovat projekt v Asaně.

Sloupce:
Sloupce mohou představovat jednotlivé měsíce, ve kterých se úkol řeší.
Poslední sloupec je sloupec Servis. Zde jsou k dispozici podklady, odkazy, kontakty potřebné pro chod projektu.
Jeden sloupec je nazván Zatím bez termínu. Zde se dávají úkoly, které zatím nemají přidělen termín realizace.
Pořadí úkolů v sloupci se snažte držet dle data dokončení, aby nahoře byly ty, které se mají dokončit jako první.

Tým:
Ke každému úkolu jsou přidáni všichni kolegové, kterých se to týká.
Každý úkol musí mít určenou jednu osobu, která za úkol zodpovídá.

Využití barevných štítků:

  • Červený štítek - Úkol je odložen.
  • Oranžový štítek - U úkolu se čeká na splnění nějakých podúkolů.
  • Zelený štítek - Úkol na nic nečeká a může se na něm pracovat.

Odkazy: